Home Vragen over ondernemen tijdens de coronacrisis

Vragen over ondernemen tijdens de coronacrisis

Ben je ondernemer? Natuurlijk wil je dat je onderneming de coronacrisis overleeft. Je moet dus ondernemen tijdens de coronacrisis. Natuurlijk vraag je je af hoe jouw bedrijf de coronacrisis overleeft. Wat zijn de gevolgen van deze crisis voor jou als ondernemer? Heeft ondernemen in tijden van het coronavirus ook gevolgen voor de medewerkers van je bedrijf? Wat zijn de mogelijke oplossingen? Kan ik mogelijk een beroep doen op steunmaatregelen van de overheid? Alle ondernemers zitten met veel vragen. In dit artikel wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen van ondernemers over het ondernemen in tijden van het coronavirus.

Uitgebreide steun van het kabinet

Veel ondernemers worden getroffen door het coronavirus en door de door de overheid getroffen maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De getroffen ondernemers worden door de overheid ondersteund met een aantal maatregelen. Zo wil de overheid voorkomen dat er veel ondernemers failliet gaan. Dankzij die maatregelen is ondernemen in tijden van het coronavirus toch mogelijk. Dit virus blijf langer onder ons dan aanvankelijk gedacht. Met een nieuw steunpakket, met een looptijd van 1 juni tot 1 oktober 2020, heeft het kabinet de steunmaatregelen voor ondernemers onlangs verlengd. Natuurlijk moet iedere ondernemer weten wat de belangrijkste steunmaatregelingen zijn.

 • Ben je ondernemer? Dan moet je ook tijdens de coronacrisis je vaste lasten betalen. Denk bijvoorbeeld aan huur, pacht, verzekeringen en leasecontracten. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt je daarbij, De maximale tegemoetkoming die je kunt krijgen is maximaal € 50.000. Je moet dan een mkb-bedrijf hebben met maximaal 250 werknemers. Ook moet het geleden omzetverlies door de coronacrisis minimaal € 30.000 bedragen.
 • Je bent een ondernemer met werknemers en je verwacht een omzetverlies van minimaal 20%. Dan kun je een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ter behoud van Werkgelegenheid is een vergoeding van maximaal 90% van het fiscale loon. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het omzetverlies. Ontvang je deze tegemoetkoming? Dan moet je je werknemers 100% doorbetalen. Ook moet je je werknemers stimuleren om aan bijscholing of omscholing te doen.
 • Veel zelfstandige ondernemers zonder personeel komen tijdens de coronacisis in financiële problemen. Ze kunnen waarschijnlijk blijven ondernemen tijdens de coronacrisis dankzij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige Ondernemers. Deze Tozo, die gebaseerd is op de Bijstand voor zelfstandigen (Bpz), moet een zelfstandige ondernemer aanvragen bij de woonplaats waar hij woont. De Tozo 2, die geldt in de maanden juni, juli, augustus, en september 2020, is een inkomensondersteuning. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je inkomen en van je huishouden. Er is bij de Tozo 2 regeling wel een partnerinkomenstoets? Heb je een partner? Is jullie gezamenlijk inkomen in de twee maanden voor de aanvraag van deze inkomensondersteuning hoger dan het sociaal minimum? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor deze regeling. Kom je wel in aanmerking voor Tozo 2? Dan kun je  via Tozo 2 waarschijnlijk ook een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 aanvragen.

Ondernemen tijdens de coronacrisis: belastingmaatregelen

 Ondernemers worden in die moeilijke tijd ook gesteund door allerlei fiscale maatregelen:

 • Ondernemers die in 2020 inkomensverlies verwachten vanwege de coronacrisis mogen dat verlies al in de aangifte 2019 verrekenen.
 • Ondernemers die werkzaam zijn in een door het coronavirus getroffen sector komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Dit is een eenmalige onbelaste uitkering van € 4.000.
 • Heb je een belastingaanslag niet op tijd betaald? Is de betaaltermijn dus verstreken? Dan moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen. Die rente is voor alle belastingen tot 1 oktober 2020 verlaagd tot 0,01%. Ook de belastingrente, dat is de rente die in rekening wordt gebracht als de hoogte van een aanslag niet tijdig kan worden vastgesteld, wordt tot 1 oktober 2020 verlaagd tot 0,01%.
 • Als ondernemer voor de belasting moet je voldoen aan het urencriterium. Je moet dus minimaal 1225 uur besteden aan het werken voor je onderneming. Wellicht is dit aantal uren tijdens de coronacrisis niet haalbaar. Daarom mag je, ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan, ervan uitgaan dat je in de periode van 1 maart 2020 tot 30 september 2020 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Het urencriterium is dus verlaagd.

 Voor ondernemers die deels arbeidsongeschikt zijn is het urencriterium verlaagd tot 800 uur. Die ondernemers mogen ervan uitgaan dat ze in de genoemde periode 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

Ben je een seizoensgebonden ondernemer met een piek van je werkzaamheden in de maanden 1 maart tot en met 30 september 2020? Dan mag ervan uitgaan dat het aantal gewerkte uren in de piek in 2020 gelijk is aan het aantal gewerkte uren in de piek in 2019.

 • Een andere maatregel is de Vbp: verliesrekening met fiscale coronareserve. Onder voorwaarden mag een ondernemer het te verwachten verlies voor 2020, als dat verlies verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. Dat doet een ondernemer door het vormen van een zogenaamde coronareserve. De maximale hoogte van die reserve is de over 2019 behaalde winst.
 • Voor verschillende goederen en diensten geldt een verlaagd btw-tarief. Zo is de btw voor online sportlessen van sportscholen verlaagd tot 9%.

Ondernemen tijdens de coronacrisis biedt kansen

Ondernemen in tijden van het coronavirus is lastig. Veel ondernemers zijn in financiële problemen geraakt. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Ondernemen tijdens de coronacrisis biedt namelijk wel degelijk allerlei kansen. Er zijn ondernemers die van de nood een deugd maken. Ze bedenken goede ideeën om hun onderneming ook in deze moeilijke tijd goed te laten draaien. Wellicht zijn die ideeën voor jou een inspiratiebron.

 • Doe het digitaal. Ben je een zzp’er die kookcursussen geeft of een cursus zakelijk schrijven? Tijdens de coronacrisis kun je dat ook heel goed digitaal doen. Heb je ook een bepaald talent? Ongetwijfeld kun je dat talent met een aantal aanpassingen prima digitaal doorgeven.
 • Ben je een ondernemer die stands bouwt? Tijdens de coronacrisis kun je dat talent zeker gebruiken om bijvoorbeeld quarantaineruimtes in ziekenhuizen of een extra opvangplek voor daklozen te maken.
 • Je was een horecaondernemer met een zaak vol gezellige mensen. Dan kun je er natuurlijk voor kiezen om over te stappen op afhalen of bezorgen. Dan heb je gegarandeerd weer blije klanten. Je kunt je sociale gezicht tonen door van de overgebleven ingrediënten gratis soep voor zieken of ouderen te maken. Natuurlijk kun je ook de voedselbank ondersteunen.
 • Ben je een muzikant die niet meer kan optreden op een podium? Kies dan voor een digitaal podium. Je zet bijvoorbeeld een opgenomen versie van je optreden op YouTube, of je zoekt een website waar je kunt live streamen.
 • Eigenaren van een sportschool of yogazaak kunnen hun klanten online inspireren. Je kunt immers les gaan geven via Instagram, YouTube of Skype.
 • Er zijn ondernemers die het over een andere boeg gooien. Ze kiezen voor een heel ander businessmodel. Je gaat bijvoorbeeld mondkapjes maken in plaats van kleding. Je besluit bijvoorbeeld om desinfecterende gel in plaats van parfum te gaan maken.

Besparen tijdens de coronacrisis

Je bent een ondernemer.  Dan kun je zeker besparen op je tijdelijke uitgaven en op je vaste lasten.

 • Zo kun je waarschijnlijk besparen op de lunches en op de koffie en thee op kantoor.  Kijk eens kritisch naar die uitgaven. Let op aanbiedingen of koop grotere hoeveelheden in.
 • Zakelijke apparaten kunnen waarschijnlijk beter onderhouden of gerepareerd worden. Zo kun je het kopen van bijvoorbeeld een nieuwe printer of laptop uitstellen.
 • Wellicht kan het volgen van trainingen en cursussen worden uitgesteld. Bedank dat veel trainingen en cursussen ook online te vinden zijn. Dat levert doorgaans een kostenbesparing op.
 • Besparen op je boekhouding. Ook tijdens de coronacrisis is het natuurlijk noodzakelijk dat de boekhouding op orde is. Toch kun  wellicht besparen op de boekhouding. Heb je een boekhouder echt nodig? Je kunt er ook voor kiezen om de boekhouding te gaan doen met een online boekhoudprogramma. Besparen op je boekhouding doe je zeker met het als nummer 1 geteste online boekhoudprogramma e-Boekhouden. Dit  zeer uitgebreide online boekhoudprogramma voor zzp’ers is heel gebruiksvriendelijk. Je kunt voortaan boekhouden zonder boekhouder. Dat levert zeker een besparing op. Meer informatie over dit boekhoudprogramma vind je hier.
 • Wellicht kun je besparen op de uitgaven voor reclame. Ga na of je je richt op de juiste doelgroepen. Gerichte marketing is vaak mogelijk met een kleiner budget. Maak ook effectief gebruik van sociale media.
 • Ben je een ondernemer met als belangrijkste bedrijfsactiviteit het verkopen van producten? Bedenk dat de verkoop van luxeproducten tijdens de coronacrisis waarschijnlijk daalt. Bovendien kost het beheren van een voorraad geld. Verminder daarom je voorraad. Dat kun je doen als je goede afspraken maakt met je leveranciers over een snelle levering.
 • Heb je een groot kantoor? Wellicht kun je kleiner gaan werken. Dat is zeker mogelijk als een deel van het personeel thuis werkt. Wellicht is het ook mogelijk om je kantoor met anderen te gaan delen.
 • Levert het betalen van de huur van je bedrijfspand problemen op? Neem dan in ieder geval contact op met de verhuurder van je bedrijfspand. Wellicht kun je de huur in termijnen betalen of biedt de verhuurder aan om het openstaande bedrag te verminderen.
 • Kijk eens kritisch naar de voorschotten die je moet betalen. Zo gebruik je tijdens de coronacrisis hoogstwaarschijnlijk minder energie. Het voorschot van je energienota kan dan worden verlaagd.
 • Wellicht kun je besparen op je abonnementen voor tijdschriften, vakbladen, software en onderzoeken. Er is wellicht een goedkoop online alternatief. Ook kun je wellicht besparen op het lidmaatschap van brancheverenigingen of van bepaalde netwerken. Ga in ieder geval na of je er vaak gebruik van maakt. Wellicht kun je bepaalde lidmaatschappen pauzeren of stopzetten.

Gebruiken van de extra tijd

Hoe kom je als ondernemer zo goed mogelijk de coronacrisis door? Hopelijk is die vraag inmiddels beantwoord. Ondernemen tijdens de coronacrisis heeft ook tot gevolg dat ondernemers doorgaans tijd over hebben. Gebruik die tijd goed. Je kunt als deze ondernemer de tijd nuttig besteden voor je bedrijf. Wellicht kunnen je medewerkers online trainingen volgen. Ook kun je deze tijd gebruiken op je administratie op orde te brengen, achterstallig onderhoud te plegen en je voorraad in kaart te brengen. Uiteraard besteed je ook tijd aan het brainstormen over de te volgen strategie en de mogelijke verbeteringen voor je bedrijf. Wellicht ontdek je dat ondernemen tijdens de coronacrisis nieuwe kansen biedt.

Nog geen beoordelingen

Beoordeel