Home Hoe werkt de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers (KOR)?

De KOR, ook wel de kleineondernemersregeling genoemd, is een regeling die vanaf 1 januari 2020 is veranderd. Waar je voorheen een belastingvermindering kreeg, krijg je vanaf 1 januari 2020 een btw-vrijstelling. Je kunt van de kleineondernemersregeling gebruik maken als je totale omzet onder de 20.000 euro blijft. Daarnaast is het ook goed om te benoemen dat de kleineondernemersregeling toepasbaar is voor elke rechtsvorm. We kunnen dus concluderen dat de kleineondernemersregeling omzet gerelateerd is.

Zoals we hierboven hebben genoemd kan iedere ondernemer voor de vrijstellingsregeling kiezen, zelfs als je een vereniging of stichting bent. De keuze om hiervoor in aanspraak te komen geldt voor minimaal drie jaar of tot je 20.000 euro hebt omgezet met je bedrijf. Maak jij gebruik van de kleineondernemersregeling? Dan mag je geen btw op je leveringen vermelden en de kosten mag je daarnaast niet aftrekken als voorbelasting. Het grote voordeel hiervan is dat je geen btw-administratie hoeft bij te houden en dat er geen btw-aangifte gedaan dient te worden.

Kom je daarnaast in aanmerking voor de kleineondernemersregeling, dan hoef je ook geen factuur uit te reiken. Is je factuur onder de 100 euro? Dan mag je als ondernemer zelfs een vereenvoudigde factuur verstrekken. Op de betreffende factuur meld je dat de factuur is vrijgesteld. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een zin op te nemen zoals: “Deze factuur is vrijgesteld van de OB op grond van artikel 25 Wet OB”.

Omzetgerelateerd? Lees hier meer

Zoals gezegd is de kleineondernemersregeling van toepassing vanaf 2020 waarbij de vrijstelling een omzetgerelateerd karakter heeft. Je kunt gebruik maken van deze regeling als je ondernemer bent voor de omzetbelasting en als de winst exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro.

Voor het berekenen van de omzet tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de kleineondernemersregeling zijn belast. Daarnaast wordt voor de inkomsten ook meegerekend omzet die is verkregen uit verhuur van onroerende zaken, financiële diensten en verzekeringsdiensten. Heb jij omzet behaald uit btw-vrijgestelde diensten? Dan tellen deze inkomsten niet mee voor de omzetgrens. Hieronder kun je bijvoorbeeld denken aan medische diensten, sportdiensten en nog veel meer. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle vrijgestelde BTW-prestaties.

Maak je meer dan 20.000 euro in een kalenderjaar? Dan moet je btw berekenen vanaf het moment dat je de 20.000 euro grens heeft overschreden. Vanaf dat moment ben je ook weer een normale ondernemer voor de btw-administratie en dien je een administratie bij te houden. Hierbij is het nog wel goed om te benoemen dat de omzet voor overschrijding vrij blijft van btw. Let op, je kunt de komende drie jaar na het overschrijden geen gebruik meer maken van deze regeling.

Is de KOR voor mij interessant?

Als je voldoet aan de voorwaarden, dan kan het toepassen van de kleineondernemersregeling voordelen opleveren. Zo hoef je namelijk geen BTW-administratie te voeren en is het ook niet noodzakelijk om een BTW-aangifte te doen. Maar is de kleineondernemersregeling wel interessant voor je? Hieronder hebben we de belangrijkste onderwerpen in bulletpoints uitgelicht:

  • Als je veel particulieren afnemers hebt voor jouw producten en/of diensten, dan kun je hetzelfde product en/of dienst goedkoper aanbieden dan je concurrent omdat je geen kleineondernemersregeling hoeft toe te passen.
  • Als je veel zakelijke klanten hebt, kun je door de nieuwe kleineondernemersregeling geen btw op inkopen verrekenen waardoor de inkoopprijs hoger wordt. Heb je vooral zakelijke klanten, dan is de kleineondernemersregeling minder interessant.
  • Heb je afgelopen vijf jaar voorheffing afgetrokken van bij je btw-aangifte? Dan krijg je te maken met een herziening van de btw die je hebt afgetrokken gedeeld door 5 jaar. Dit is alleen van toepassing als het bedrag boven de 500 euro uitkomt. Voor onroerende goederen geldt 10 jaar als tekentermijn.
  • Als je een pand verhuurd met btw, dan kun je de nieuwe kleineondernemersregeling niet toepassen.
  • Heb je buitenlandse klanten waarbij btw is verlegd? Dan moet je toch aangifte omzetbelasting doen.

Weet jij naar aanleiding van bovenstaande punten niet of de kleineondernemersregeling een regeling is die je wilt toepassen? Dan is het goed om in contact te komen met een fiscaal adviseur. Hierdoor weet je zeker dat je de juiste methode zult toepassen.

Ga je zo starten met een onderneming? Maak dan gebruik van de kleineondernemersregeling.

Als je gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling kan je hier alleen beroep op doen als je ondernemer bent en als je een btw-identificatienummer hebt ontvangen van de Belastingdienst. Heb jij dit ontvangen? Dan kun je het eerstvolgende kwartaal de nieuwe KOR gaan toepassen voor jouw onderneming. Hierbij moet je uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum een melding doen bij de Belastingdienst. Heb jij in een kwartaal nog niet de kleineondernemersregeling aangevraagd? Dan zul je alsnog een aangifte btw moeten indienen.

Als je de kleineondernemersregeling mag toepassen, krijg je een schriftelijke bevestiging van deelname van de Belastingdienst. Wil je meer informatie over de toepasbaarheid van de kleineondernemersregeling? Ga dan direct naar de website van de Belastingdienst en tref hier alle ins en outs.

Nog geen beoordelingen

Beoordeel

Timo Bruinsel

Fiscalist

Fiscalist Timo Bruinsel rondde in 2015 zijn bachelor opleiding fiscaal recht af aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na het behalen van zijn bachelor is hij door gaan studeren voor zijn master fiscaal recht aan Nyenrode. Naast het studeren is Timo ook werkzaam als fiscalist met specialisatie procesoptimalisatie.