Home Dit moet je weten voor 2018

Per 1 januari zijn er een aantal wetten en regels veranderd voor ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe privacywet en een verhoging van de AOW-leeftijd. Naast deze veranderingen en wijzigingen, staan er dit jaar ook een aantal grotere veranderingen op de planning. Wat moet je, als ondernemer, weten voor 2018?

Vaststaande wijzigingen

De volgende wijzigingen in de wet- en regelgeving staan al vast:

  • Corrigeren btw-aangifte kan alleen digitaal
  • De AOW-leeftijd is verhoogd
  • Nieuwe privacywet
  • Hogere bijtelling autobelastingen

Corrigeren btw-aangifte kan alleen digitaal

Vanaf 1 januari kan je alleen nog maar digitaal de btw-aangifte corrigeren. Dit kan via je ondernemersaccount op de website van de Belastingdienst. Je corrigeert de btw-aangifte met de zogenoemde suppletie omzetbelasting. Met deze suppletie kan je aangiftes over een heel boekjaar of kwartaal corrigeren. Als je dit binnen drie maanden na je jaaraangifte doet, voorkom je een risico op een boeterente.

De AOW-leeftijd is verhoogd

In 2018 zijn er weer drie maanden bij de AOW-leeftijd opgeteld. Dit houdt in dat je pas recht hebt op AOW als je 66 bent. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kun je zien wat jouw verwachte AOW-leeftijd is.

Nieuwe privacywet

Per 25 mei 2018 is gaat de nieuwe privacywet ‘Algemene verordening gegevensbescherming’(AVG) in werking. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen. De AVG staat ook wel bekende onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van de verordening is om een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU te waarborgen.

Hogere bijtelling autobelastingen

Ook dit jaar veranderingen de percentages voor bijtellingen weer. Voor auto’s met een CO2 uitstoot van 1 tot 50 gram geldt een bijtelling van 19 %. In 2017 was dit 17 %. De overige tarieven blijven hetzelfde als in 2017. Voor auto’s die meer dan 50 gram CO2 uitstoten geldt een bijtelling van 22%. Voor auto’s die niets uitstoten geldt een bijtelling van 4%.

Plannen voor 2018

Naast deze definitieve wijzigingen, heeft het kabinet ook een aantal plannen op de stapel liggen voor 2018. Deze plannen zijn nog niet definitief doorgevoerd. Ga altijd na wat de specifieke inhoud van een wetsvoorstel is, voordat je jouw bedrijfsvoering erop aanpast. Dit zijn de plannen die het kabinet in 2018 wil doorvoeren:

  • Verhoging btw-tarief van 6% naar 9%
  • Vervangen wet DBA

Verhoging btw-tarief van 6% naar 9%

Het kabinet is van plan om het lage btw-tarief van 6% naar 9% te verhogen. Deze verhoging heeft weer invloed op de uiteindelijke prijs die je klanten voor je product betalen. Met de begrote opbrengst is het mogelijk om de inkomstenbelasting te verlagen. Onder het lage btw-tarief vallen de takken horeca, kunsten, boekenbranche en foodretail. Ben je ondernemer in een van deze takken? Dan is het raadzaam om de wijzigingen van het kabinet regelmatig te checken. Je weet dan of en wanneer de verhoging wordt doorgevoerd.

Ook als je zelf inkopen doet, merk je de btw-verhoging. Zo betaal je meer voor een zakenlunch. De btw van een horeca-uitgave kan je niet als voorbelasting aftrekken bij je btw-aangifte. Je krijgt dus geen 3% extra terug, maar betaalt meer.

Vervangen wet DBA

Het kabinet Rutte 3 wil niet verder gaan met de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Met deze wet werd de VAR-verklaring vervangen met een modelovereenkomst. De DBA werd ingevoerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In de praktijk bleek dat deze wet te complex was.

Het kabinet wil een opdrachtgeversverklaring invoeren. Opdrachtgevers kunnen dan in een webmodule de aard van de samenwerking met een zzp’er vastleggen. De minister van sociale zaken wil dat deze opdrachtsverklaring vanaf 2020 de wet DBA en de modelovereenkomst vervangt.

Nog geen beoordelingen

Beoordeel