Home 11 vragen over BTW voor ondernemers
11 vragen over BTW voor ondernemers

Bijna elke ondernemer krijgt te maken met omzetbelasting, oftewel BTW. Lees hier waar je als ondernemer mee te maken krijgt, en waar je op moet letten.

Wat is BTW?
De belasting toegevoegde waarde (BTW) is een omzetbelasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst. De ondernemer heft deze belasting en draagt deze af aan de Belastingdienst. BTW gaat dus niet ten laste van jouw verkoopprijs, maar komt daar bovenop. Stel dat je een dienst van 100 euro levert, dan factureer je de klant 121 euro: 100 euro plus 21 procent BTW. Dat doe je bij zowel zakelijke klanten als bij consumenten.

Wanneer kan je BTW terugvragen?
Ondernemers die zelf BTW-plichting zijn, verrekenen de BTW die zij zelf betaald hebben op goederen en diensten die zij inkopen met de BTW die zij inhouden op de goederen en diensten die zij verkopen. Dus als je 10.000 euro omzet hebt gerealiseerd tegen 21% BTW, dan moet je hierover 2.100 euro aan BTW afdragen. Als je in dezelfde periode voor 2.000 euro aan goederen en diensten hebt ingekocht en daarover 420 euro BTW hebt betaald, draag je het verschil van 1680 euro af aan de belastingdienst. Als je in een periode meer BTW hebt betaalt dan dat je hebt ingedragen, krijg je het verschil terug van de belastingdienst.

Wanneer wordt de teruggevraagde BTW op mijn rekening gestort?
De belastingdienst maakt het geld “zo snel mogelijk” over. In de praktijk staat het geld vaak enkele weken na het indienen van de aangifte op je rekening.

Wanneer ben je BTW-plichting?
Wanneer je je bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, toetst de belastingdienst meteen of je BTW-plichtig bent. Hierover ontvang je een brief van de belastingdienst. De belastingdienst bepaalt dan ook hoe vaak je aangifte de inkomstenbelasting moet doen: elke maand, elk kwartaal of elk jaar.

Als je per jaar 1.345 euro of minder aan BTW inhoudt, hoef je geen BTW te betalen. Je kunt dan bij de belastingdienst ontheffing aanvragen zodat je ook geen BTW-aangifte hoef te doen. Bij een BTW-afdracht van maximaal 1833 euro per jaar, doe je eenmaal per jaar aangifte. Daarboven doe je in principe elk kwartaal aangifte, behalve als je kwartaalafdracht hoger is dan 15.000 euro: dan betaal je per maand.

Wat is de uiterste inleverdatum voor de BTW-aangifte ?
De aangifte (en betaling!) omzetbelasting moet uiterlijk één maand na de verstreken periode binnen zijn bij de belastingdienst. Als je per kwartaal aangifte doet is dat dus 30 april, 31 juli, 30 september en 31 januari.

Hoe bereken ik hoeveel BTW ik moet afdragen?
Een goed boekhoudprogramma levert automatisch een overzicht aan voor de BTW-aangifte. Deze site helpt je om een selectie te maken uit de beschikbare boekhoudpakketen voor jouw situatie. Sommige facturatiepakketten adverteren dat zij de administratie verzorgen en bijvoorbeeld ook bonnetjes opslaan, maar helpen vaak niet om de BTW-aangifte te verzorgen.

Hoe doe ik aangifte BTW?
Sinds 2012 moet de aangifte BTW verplicht digitaal gebeuren. Je kunt de aangifte laten verzorgen door een administratiekantoor of accountant, sommige boekhoudsoftware verzorgt de aangifte direct vanuit het pakket zelf. In de overige gevallen vul je de aangifte in op de website van de belastingdienst. Hiervoor heb je per post een inlognaam en wachtwoord ontvangen.

Hoe vraag ik uitstel voor de BTW-aangifte aan?
De belastingdienst verleent uitsluitend bij uitzonderlijke situatie zoals calamiteiten uitstel van de aangifte omzetbelasting. Neem hiervoor contact op met jouw belastingkantoor.

Welke verschillende soorten BTW bestaan er?
Nederland kent een hoog (21%) en een laag (6%) BTW tarief. Het 6% tarief geldt voor ondermeer voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen, boeken, kappers en bij gas en olie voor de tuinbouw. In andere gevallen bedraagt de BTW 21%.

Wat zijn de regels voor BTW bij zakendoen met het buitenland?
De belastingdienst maakt onderscheid tussen EU-landen en het gebied buiten de EU. In veel gevallen zal de leverancier geen BTW hebben ingehouden. In dat geval moet je deze zelf bereken en afdragen, en bovendien een extra aangifte doen van ‘intracommunautaire prestaties’. Bovendien kan je deze uiteraard aftrekken van je BTW-aangifte. Sommige boekhoudpakketten houden houden hiermee al rekening bij het inboeken van de kosten.
Informeer voor de details bij de belastingdienst of je accountant.

Wanneer kom ik in aanmerking voor BTW-vrijstelling?
Zoals hierboven al vermeldt kan je vrijstelling van BTW aanvragen als je per jaar minder dan 1.345 euro aan BTW afdraagt. Daarnaast is een aantal beroepen vrijgesteld van BTW. In dat geval breng je geen BTW in rekening op de geleverde diensten, maar je mag de betaalde BTW over bijvoorbeeld een nieuwe computer of kantoorartikelen ook niet terug vragen.

Van BTW vrijgestelde beroepen zijn:
– onderwijs
– gezondheidszorg
– componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten
– sociaal-culturele instellingen
– kinderopvang
– onroerende zaken
– levering roerende bedrijfsmiddelen
– sportorganisaties en sportclubs
– jeugd- en jongerenwerk
– financiële diensten en verzekeringen
– lezingen, excursies en rondleidingen
– kansspelen
– collectieve belangenbehartiging
– sociale samenwerkingsverbanden
– fondsenwervende activiteiten
– kantines
– radio en televisie
– postdiensten
– beleggingsgoud

Nog geen beoordelingen

Beoordeel