Home Over ons

Over ons

Waarom Boekhoud Review?

Toen de oprichter van deze website in 2012 besloot aan de slag te gaan als ZZP-er, zocht hij tevergeefs online naar informatie over boekhouden. Dat moet beter kunnen, concludeerde hij, en het idee voor Boekhoud Review was geboren: een website die ondernemers 100% onafhankelijk informeert over de voors en tegens van verschillende boekhoudpakketten en ze daarnaast voorziet van praktische tips en trucs rondom het opzetten van de boekhouding. Met nadruk op ondernemers, want waar boekhoudsoftware traditioneel alleen voor professionele boekhouders bedoeld leek te ijn, zijn er tegenwoordig zeer gebruiksvriendelijke pakketten die zijn opgesteld met de ondernemer in het achterhoofd.

Hoe komen de reviews tot stand?

De reviews zijn gebaseerd op test van verschillende pakketten, op voorwaarde dat er een pakket een proefabonnement kent of beschikbaar is gesteld aan Boekhoud Review. We beoordelen de pakketten op drie factoren: prijs, gebruiksgemak en serice, waarbij 5 sterren staat voor de hoogste score en geen sterren voor de laagste score. Het totaaloordeel is een gemiddelde van de scores op die drie factoren.

Prijs: geeft aan wat de kosten zijn ten opzichte van andere pakketten in de markt.
Gebruiksgemak: in welke mate kan een ondernemer direct met het pakket aan de slag, helpt het pakket de ondernemer om zaken goed in te boeken, is er een online vraagbaak, of werkt het met traditionele grootboekposten die je als ondernemer maar moet gebruiken?
Service: krijg je als (proefabonnee) de informatie en service die je verwacht? Stopt het proefabonnement automatisch of wordt je op slinkse wijze een betaald abonnement ingelokt? Is informatie op de website eenvoudig te vinden?

Hoe verdient Boekhoud Review geld?

Op de site staan advertenties. Op dit moment regelt Google die advertenties en dus ook welke adverteerders op de site staan. Boekhoud Review weet vooraf niet welke advertenties Google zal gaan tonen.

Daarnaast hebben sommige aanbieders van boekhoudsoftware een zogenaamd affiliate programma, waarbij Boekhoud Review een vergoeding ontvangt wanneer er een abonnement wordt afgesloten.Boekhoud Review streeft ernaar om alle relevante boekhoudpakketten te beoordelen, ongeacht de affiliate status. Het hebben van een affiliate programma heeft geen invloed op oordeel over een pakket. Boekhoud Review linkt naar de website van elke aanbieder, of die nu een affiliate programma heeft of niet.

Hoe kan ik een pakket voordragen voor een review?

Mail naar

Ik heb een opmerking over een review

Laat een reactie bij de desbetreffende review achter, of mail naar

Huisregels

Bezoekers van Boekhoud Review worden uitgenodigd om hun mening te geven over de besproken boekhoudpakketten. Alle reacties worden gemodereerd voordat deze worden geplaatst. Boekhoud Review behoudt zich het recht voor om reacties te weigeren, in te korten of te verwijderen wanneer deze naar het oordeel van Boekhoud Review beledigend, discrimineren of anderzijds irrelevant zijn. Hieronder vallen ook opmerkingen die commercieel van aard zijn of reacties die niet ingaan op het besproken pakket.

Boekhoud Review richt zich op ondernemers. Uit het verleden is gebleken dat leveranciers van pakketten, administratiekantoren en accountants en aanverwante organisaties niet onafhankelijk over pakketten kunnen oordelen. Reacties van dergelijke partijen worden daarom uitsluitend geplaatst wanneer zij elke schijn van afhankelijkheid vermijden. Een antwoord op een gebruikersvraag is bijvoorbeeld wel mogelijk wanneer deze inhoudelijk relevant is. Het suggereren van het eigen pakket als reactie op een lezersvraag of klacht is niet toegestaan. Reacties van leveranciers moeten altijd worden ondertekend met de naam en bedrijfsnaam.

De moderator beslist wanneer een reactie aan de huisregels voldoet. Over de beoordeling van deze reacties wordt niet gecorrespondeerd. Bij herhaaldelijke overtreding kan Boekhoud Review de toegang tot de website ontzeggen.

Privacy

Boekhoud Review respecteert de privacy van zijn bezoekers. Voor het functioneren en verbeteren van deze website verzamelen we de volgende gegevens:
– in de logbestanden en via Google Analytics slaan we zaken op zoals het IP-adres, browsergegevens, gegevens over het gebruikte systeem, internetprovider, het tijdstip van bezoek en de bezochte pagina’s
– Cookies: op Boekhoud Review worden advertenties getoond van Google Adsense. Hiervoor plaatst Google een cookie op de computer van de bezoeker. Bij het bezoeken van een affiliate partner van Boekhoud Review plaatst deze affiliate een cookie op het systeem van de bezoeker.
– Bij het reageren op een review of artikel, bestaat de mogelijkheid om in te loggen met een Facebook, Twitter, Hyves, LinkedIn of OpenSocial account. In dat geval wordt er een link gelegd tussen de reactie en de gebruikte account. Bij het leggen van de link informeert het systeem je over de data die gedeeld wordt.

Disclaimer

De beoordelingen op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Boekhoud Review kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Bezoekers die overwegen om een boekhoudpakket aan te schaffen dat op deze website wordt besproken, adviseren wij met klem om zich op de website van de leverancier te informeren over de functionaliteiten en gebruikersvoorwaarden. Boekhoud Review aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site, noch van enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze site.

Copyright

op alle onderdelen van deze website berust het auteursrecht. Tenzij is aangegeven dat het auteursrecht berust bij een derde partij, berusten de auteursrechten nadrukkelijk bij Boekhoud Review en WebSpeciaal Internet Diensten. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekhoud Review of WebSpeciaal Internet Diensten.